Generalforsamlingen i 2022

17.08. 2021

Bestyrelsen har fastsat dato og sted for næste års generalforsamling.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved lørdag den 11. juni 2022.

Stedet er for 25. gang Hotel Munkebjerg i Vejle.