Ankomst

Ankomst til Højengran (eller ikke-ankomst) skal altid og uden undtagelse anmeldes forud.

Anmeldelsen skal af hensyn til vores planlægning ske så tidligt som muligt og altid senest 1 uge før ankomst. Lejligheden bliver da gjort klar i forhold til oplysningerne i anmeldelsen.

Nøglen til lejligheden er kun tilgængelig, når ankomst er forhåndsanmeldt.

Byttedag er lørdag, og lejlighederne er tidligst klar til indflytning fra kl. 15.00. Afrejse sker senest kl. 11.00 (afrejsetidspunktet forventes respekteret).

I vintertiden spares der på varmen, når der ikke er beboere.

Udfyld venligst alle felter nedenfor og send beskeden. I løbet af få minutter får du en mail retur med kvittering på din anmeldelse om ankomst, og du er nu sikker på, at anmeldelsen er modtaget og registreret hos os.

Anmeld ankomst