Bytte

Højengran – Foreningens bytteuger

Som ejer har man begrænsede muligheder for at éngangsbytte til en anden ferieuge på Højengran.

Er der ønske om at bytte til en af foreningens uger i vintermånederne, er der flere eksempler på, at vi har kunnet efterkomme sådanne ønsker.

Dansk Timeshareejer Forening (DTF)

Højengran Time Share er medlem af DTF, og på hjemmesiden www.time-share.dk er der en bytteservice.

Du kan på byttesiden lægge ønsker ind på andre feriesteder, og der kan også lægges ønsker ind på andre uger eller ferieperioder på eget feriested (altså Højengran).

7Across

Højengran Time Share samarbejder med den verdensomspændende bytteorganisation 7Across.

Medlemskab i organisationen er gratis og mulighederne for bytte af ferieuger er mange.

Der henvises til 7across.com

Permanente bytteønsker på Højengran

Enkelte ejere på Højengran ønsker varigt at bytte ferielejlighed med andre ejere på Højengran.

En liste over disse ønsker er opsat som pdf-fil nedenfor.

Hvis 2 ejere aftaler permanent bytte, udsteder foreningen nye ejercertifikater på de pågældende uger.

Permanent bytte