General­forsamling

Generalforsamlingen i 2022 blev afholdt på Munkebjerg Hotel i Vejle lørdag den 11. juni.

Generalforsamlinger indkaldes ved opslag på denne side med mindst 3 ugers varsel.

Generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal.

Indkaldelsen med beretning og Årsrapporten for 2021 kan læses her, og du kan også læse referatet.

Det er også på denne side, at du frem til tidsfristerne finder tilmeldingsmodulet og det sædvanlige fuldmagtsmodul.

Generalforsamlingen i 2023 afholdes tirsdag den 2. maj kl. 16:30.
Stedet er Munkebjerg Hotel i Vejle.

På gensyn i 2023.