General­forsamling

Generalforsamlinger indkaldes ved opslag på denne side med mindst 3 ugers varsel.

Generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal.

På denne side kan du læse seneste indkaldelse/beretning, referat og Årsrapport.

Generalforsamlingen i 2022 afholdes på Munkebjerg Hotel i Vejle lørdag den 11. juni med start kl. 12:30.

Indkaldelsen og et særligt modul til tilmeldinger vil være tilgængeligt her i starten af kalenderuge 20.

Det er også på denne side, du til den tid finder det sædvanlige fuldmagtsmodul.

På gensyn i juni 2022.