General­forsamling

Generalforsamlingen i 2022 blev afholdt på Munkebjerg Hotel i Vejle lørdag den 11. juni.

Generalforsamlinger indkaldes ved opslag på denne side med mindst 3 ugers varsel.

Generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal.

Indkaldelsen med beretning og Årsrapporten for 2021 kan læses her.

Det er også på denne side, at du frem til tidsfristerne finder tilmeldingsmodulet og det sædvanlige fuldmagtsmodul.

Generalforsamlingen i 2023 fastsættes senest 1. oktober 2022.

På gensyn i 2023.