Time Share Kalender

Periodekalender 2021-2030

Som ejer af en Time Share-andel på Højengran, har man erhvervet et ejercertifikat, der giver brugsret til en bestemt ferielejlighed af en uges varighed hvert år.

Højengran Time Share har en særlig periodekalender, og i denne kalender fremgår den aktuelle ankomstdato og ugenummeret.

Periodekalenderen er angivet nedenfor frem til og med år 2030.

Der gøres opmærksom på, at periodekalenderen ikke altid er identisk med den ”rigtige” kalender, idet timeshare-uge nr. 1 altid starter på den 1. lørdag i hvert kalenderår.

De fleste år finder man timeshare-ugen ved at lægge +1 til kalenderugen.

Timeshareuge 25 ligger altså i kalenderuge 26 osv.

Det kan bemærkes, at der i oversigten er 4 år, hvor kalenderen og periodekalenderen er helt identiske.

De 4 år er 2021 og 2022 og senere 2027 og 2028 – de 4 årstal er skrevet med kursiv og farvet lys blå.

Periodekalenderen på Højengran er identisk med kalenderen i det internationale byttesystem, og kalenderen bruges således over hele verden.