Nyheder

Administrator har ferie
Finn har ferie i perioden 24. maj – 8. juni 2024 (begge dage inkl.).
Kontoret er åbent som sædvanlig i åbningstiden med Kristina som afløser – formanden ordner køb, salg og udleje i perioden.
18.05.2024

Generalforsamling
Velkommen til generalforsamling 2024.
Under fanebladet ”Generalforsamling” kan du nu se det samlede materiale og alle oplysninger om tilmeldinger og håndtering af fuldmagter.
11.04.2024

Nyt fra bestyrelsen
Foråret så sagte kommer …
Højengran har mange gæster, og bestyrelsen er i fuld gang med at forberede det skriftlige materiale til  generalforsamlingen den 14. maj. Årsregnskab 2023 er afsluttet meget tilfredsstillende og meget tæt ved 0. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i hele 2025, og samtidig har vi forslag om, at antallet af bestyrelsesmedlemmer hæves til 5 i det kommende år. Alt materiale til gf opsættes på hjemmesiden i den midterste uge af april.
Hold i egen interesse øje med det!
07.03.2024

Nyhedsbrev
Så er et nyhedsbrev klar til læsning – god fornøjelse!
02.10.2023

Affaldssortering
Så gik den ikke længere – vi skal også affaldssortere på Højengran!
Vi henviser til folderen, som du lettest finder ved klik på overskriften i denne meddelelse.
01.10.2023

GF 2024
Bestyrelsen har fastsat tid og sted for generalforsamlingen i 2024.
Tirsdag den 14. maj 2024 kl. 16:30 på Munkebjerg Hotel i Vejle.
Reserver allerede nu datoen!
02.07.2023